Hieronder vindt u een overzicht van de laatste uitgaven in boeken.

 

Gods smokkelaar

Radicaal de grens over voor God. In dit boek lees je het bijzondere verhaal van Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. Hij vertelt hoe hij opgroeide in een klein dorp maar door Gods stem te volgen op de meest onverwachte plekken terecht kwam. Hij nam grote risico's om Bijbel en bemoediging te brengen naar vervolgde christenen in gesloten gebieden. Zijn missie was gevaarlijk , vol geloof en doorspekt met wonderen.

€ 25,00

heel mijn hart

Dagelijkse broodkruimels. Het boek bevat teksten uit de Herziene Statenvertaling voorzien van een eigentijdse vormgeving. De teksten en de afbeeldingen geven je de ruimte om te genieten van de vreugde van God. Een krachtige oproep naar God om te helen wat gebroken is maar ook een lofuiting: met heel mijn hart wil ik de Heere loven. Deze twee situaties lijken zo verschillend maar komen in het leven van elke christen voor. In dit geschenkboekje komen ze samen.

€ 17,99

schurken en heiigen

Een onverbloemde kijk op goed en kwaad in de geschiedenis van het christendom.Historicus John Dickson geeft een kijk op 2000 jaar christelijke geschiedenis. Van de kruistochten en de inquisitie tot het racisme en misbruik in de huidige kerk. Treffend laat hij zien dat de kerk veel goede momenten kent maar ook waar het christendom ontspoorde. Waar ze in overeenstemming was met de leer van Jezus- van de opkomst van liefdadigheid tot de uitvinding van bijvoorbeeld ziekenhuizen.Kortom een uiterst genuanceerd boek over de vraag in hoeverre het christendom geslaagd is in haar missie om Christus na te volgen.

€ 34,99

een open boek

Als je je kwetsbaar opstelt, hoef je je niet groter voor te doen dan je bent. Dat geeft ruimte om over je kwetsbare kanten open het gesprek aan te gaan. Het is belangrijk dat je je emoties en gevoelens durft te voelen en te uiten. Maar dat kan soms best lastig zijn. Hoe je je hiervan bewuster kunt worden lees je in dit boek. Vanuit Bijbels oogpunt worden praktisch en eerlijk allerlei thema's rondom openheid behandeld. Een greep uit de thema's:open over sexualiteit, huisgodsdienst, mediagebruik, de sterfdag, kiinderloosheid, anders geaardheid, ernstige ziekte.

€ 14,90

echt gelukkig

We zijn allemaal gelukzoekers.: Pluk de dag, Geniet van het leven want het duurt maar even. Maar zolang we de vreugde in God niet kennen blijven we ten diepste ongelukkig. Leeg van God. Het échte geluk vinden we nooit in onszelf of in anderen. Dit is alleen ten vinden én te krijgen bij God. Jezus leert ons wat echt geluk is. Tijdens de bergrede klonk het 7 keer: Zalig zijn...... Hij legt daarin uit wie er zalig zijn, vol van geluk. Dat zijn zij die hun zaligheid en redding door Hem in God zoeken en vinden. Eenvoudig en praktisch schrijft de auteur over vijftien zaligsprekingen van Jezus in het Evangelie.

€ 12,90

ver wonderen

Kleine en grote tekenen van God. Wanneer je Jezus kent, ontdek je dat  niet alleen dat Zijn naam "Wonderlijk" is, maar dat Hij ook wonderen doet. iedere dag opnieuw, in de gewone momenten van elke dag en in de bijzondere openbaringen door Zijn Woord en door Zijn kinderen. Dit boek help je je te verwonderen over de grootheid, goedheid, wonderlijke macht en liefde van onze God. Dat je Hem mag zien in de gewone tekenen die Hij geeft in het alledaagse. Daarnaast zien we in de bijbel dat Jezus grote wonderen doet waardoor Zijn almacht zichtbaar wordt.

€ 16,99

alle dingen nieuw

Waar kijk jij het meest naar uit als je aan de eeuwigheid denkt. Naar de verlossing van het leed en de pijn van het hier en nu, of denk je alleen aan het naar de hemel gaan, aan de ontmoeting met God , met de Here Jezus en zo zijn er wel meer vragen die hiermee te maken hebben. In Openbaring 21:5 doet God ons een krachtige belofte: 'Ik maak alle dingen nieuw!' God belooft herstel. Alle dingen die jou dierbaar zijn... alles wat je bent kwijtgeraakt... alle dingen waar je op hoopt(e)... hersteld! Hoe moet  je je dat voorstellen, kunnen we dat plaatje al een beetje invullen vanuit de Bijbel?

€ 22,50

keuzes

Jouw keuzes hebben de kracht om je leven te vormen, je bestemming te bepalen en de wereld te veranderen. Bewust en onmbewust maken we de hele dag door keuzes met betrekking tot wat we doen en laten, hoe we ons uiten en hoe we met anderen omgaan. Als je het gevoel hebt door gemaakte keuzes te zijn vastgelopen heb je zelfs nog meer te kiezen dan je denkt. Je bent niet bedoeld als speelbal van de omstandigheden. God heeft je autoriteit gegeven om  een actieve rol te spelen, en in partnerschap met God je bestemming te vervullen.Je zou dit boek kunnen zien als een dagboek voor 37 dagen dat je helpt om het belangrijke thema keuzes goed in het vizier te krijgen.

€ 17,50

 

 

discipelen maken in deze tijd

Jezus riep zijn volgelngen op: maak discipelen. Maar hoe werkt dat in de tijd van nu? Hoe pak je dit aan? Dit boek geeft een uniek kijkje in zeven discipelschap relaties. Ga daarna zelf aan de slag. Lees inspirerende ervaringen en hoe mannen en vrouwen dit hebben beleefd. Welk effect zien zij in hun leven, en wat voegt 'relationeel discipel maken' toe aan de gebruikelijke kerkactiviteiten? Discipelschap is meer nodig dan ooirt om mensen te helpen bijvend Christus na te volgen.

€ 15,95

koester je hart

Een boek om stil van te worden. Het neemt  je mee op reis naar je hart. Een weg die je van uiterlijke stilte, door de woestijn van je leven, naar innerlijke stilte brengt. Een avontuurlijke reis langs drie treden. Deze tocht heeft een bijzondere eindbestemming: de rust die God belooft re midden van alle omstandigheden. Met levendige voorbeelden, anekdotes en spreuken word je aangemoedigd om uit het jachtige bestaan te stappen en op adem te komen bij de Bron van liefde. Van benedictijns 'piekeren' en kloosterbier tot Lectio Divina en zwijgend eten; overal is de stilte aanwezig. Voor iedereen die snakt naar een handvol rust.

€ 17,99

Ze huilde niet toen haar nummer werd getatoeërd. Ze schreeuwde niet toen Mengel haar kwam halen. Ze gaf niet op. Ze was drie toen ze naar Auschwitz werd afgevoerd. Ze was een van de weinigen die de verschrikkingen en experimenten overleefde . Na de oorlog kwam ze terecht in een nieuwe gezin, haar eigen gezin was omgekomen. Jaren later blijkt dat haar moeder nog leeft - ze woont in het verre Rusland en is nooit gestopt in met het zoeken naar har dochter.

Met een voorwoord van paus Franciscus.

€ 21,99

nieuw licht op oude woorden

De Bijbel is een unieke en onvervangbare openbaring, allereerst aan het volk Israël maar daarnaast ook aan alle andere volken. De schrijver laat zien dat het christelijk geloof onuitwisbare Joodse wortels heeft, maar ook dat de Messias in de gestalte van Jezus al op aarde is geweest en bovendien zal terugkeren. Zo hoopt dit boek een brug te slaan tussen Joden en Christenen, zodat zij elkaar mogen herkennen en respecteren in één en dezelfde God.

€ 27,90

Overal is God

Ontdek het heilige om je heen. Dit boek daagt je uit om in alledaagse dingen. In het Oude Testament laat God zien hoe wonderen uit de schepping, zoals een rots of een adelaar, wijzen op zijn reddingswerk. Jezus gebruikte een lelie, een mus en een schaap om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. De auteur beschrijft van dertig scheppingswerken op verrassende wijze hoe ze iets van God laten zien. Hierdoor gaat de Bijbel opnieuw voor je open en krijg je meer ontzag voor God en zijn schepping. Geschikt voor persoonlijke bezinning, bijbelstudie en preekvoorbereiding.

€ 22,50

ruth een wonderlijke reis met god

Inspirerende bijbelstudies voor vrouwen. Ruth, een opmerkelijke verschijning in de Bijbel, en ook nog eens een vreemdeling.. Midden in een crisis kiest ze ervoor om haar vertrouwde ongeving te verlaten en met de God van Israël op weg te gaan. Ze wordt opgenomen in het verhaal van redding van deze wereld. Laat je meenemen door dit buitengewone verhaal. Verschillende bijbelstudies die persoonlijk of met een groep gedaan kunnen worden, met vragen en  uitleg van tekstgedeelten, toepassingsvragen en gebeds- en liedsugesties.

€ 14,99

god is goed

Bemoedigingen voor jonge vrouwen. Wil je graag dicht bij God leven, maar zoek je naar manieren om dat vorm te geven? In dit boek staan 200 bemoedigingen die je helpen rust te vinden bij God, dankbaar te zijn en je dag met Hem in te richten. Praktische thema's, mooie quotes, bijbelteksten, gebeden en creatieve opdrachten in dit boek helpen je van tijd met God een gewoonte te maken, Hem te dienen en een vrede te vinden die alle verstand te boven gaat.

€ 18,99

het onbehagen van juf ank

Over veiligheid en vertrouwen in roerige tijden.Nederlanders houden zich voortdurend bezig met veiligheid, terwijl de statistieken daar geen aanleiding toe geven. Blijkbaar speelt er meer. Een gebrek aan basisvertrouwen: In onszelf, in elkaar en in de toekomst. Daar ligt het onbehagen van juf Ank, de hoofdpersoon in de populaire TV-serie DE LUIZENMOEDER. Dit boek gaat over veiligheid in termen van verbondenheid, geborgenheid en menswaardigheid. Christelijk-sociaal denken over geloof, hoop en liefde biedt aanknopingspunten voor het bieden van een 'veilig thuis' aan een bont gezeldschap van mensen.

€ 23,90

ziek zijn

Gera Veldman-Hut was 44 jaar toren ze te horen kreeg: u hebt borstkanker. In dit boek neemt ze je mee op haar reis van ziek zijn:de diagnose, het ondergaan van de behandelingen en het proces van herstellen. Onderweg ervaart ze geloof, hoop en liefde. Ze ontdekt iets wat haar leven verrijkt: schrijven en wandelen. Ze besluit om het Jacobspad, de route Uithuizen-Hasselt, te wandelen en neemt de mensen die om haar heen staan mee op reis.

€ 21,95

Eeuwenlang was de mensheid doordrongen van het geloof in God. Hoe kwam het dat de mens aan God begon te twijfelen en God op een zijspoor raakte? Een reis door de geschiedenis geeft vanuit verschillende perspectieven antwoord op deze vraag. Het verhaal van een zoektocht naar die Ene die te vinden was, heel dichtbij, in het eigen hart.

€ 27,99

De zoektocht naar een begaafde pianiste die mensenlevens redde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met haar pianomuziek bespeelt ze nazi officieren maar hoelang houdt dit haar verzetslied stand? Het net dreigt zich om haar te sluiten en ze ziet zich gedwngen om alles op het spel te zetten. 

€ 22,99

Ze ziet gen hoop vor Israël. Maar God laat zijn volk niet los. Het Perzische rijk in de zesde eeuw voor Christus. De Joodse Keren wordt verkocht door haar familie die in ballingschap is in Babylon. Ze komt terecht in het huishouden van Daniël. Ze ontwikelt zich snel als één van zijn  beste schrijfsters.Na een tragisch ongeluk wordt ze weggesturd met een mysterieuze opdracht ...

€ 24,99

Een set aantrekkelijke kleurkaarten bij de christelijke feestdagen! 23 Mooie kleurplaten op dik papier die ook geschikt zijn om als kaart te versturen.

€ 12,50

kleine rituelen

Vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Door de eeuwen heen zijn deze dagen gebruikt om dagelijks even tot stilstand te komen. In dit boekje is dit gebruik naar onze tijd vertaald met bijbelteksten, verhalen, kleine rituelen, muziek en recepten. Op welk moment van het jaar je ook begint, het zal een bijzondere reis naar binnen zijn. Ga je mee?

€ 14,99

het geheim van David

'Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo dicht bij God bracht. Ik ben door dit boek veel meer van God gaan houden' Henk Binnendijk. Door Davids psalmen te bestuderen is Henk Binnendijk achter het geheim van David gekomen. Het geheim dat David zijn hele leven bij zich droeg en dat hem kracht gaf in moeilijke momenten: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

€ 19,99

NBV Schrijfbijbel

In deze NBV21 Schrijfbijbel is volop ruimte naast de Bijbeltekst om aantekeningen te maken.Door het speciale papier is deze editie ook te gebruiken voor bible journaling.

€ 52,50

je bent het al

Worden die je bent - dat klinkt vast bekend. Veel christenen zien zichzelf als 'werk in uitvoering' en zijn voortdurend op zoek naar Gods plan voor hun leven. Maar is dit wel wat Hij vraagt? Dit boek daagt je uit om deze en andere overtuigingen eens scherp onder de loep te nemen. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de bijbel en de dagelijkse praktijk laat de schrijfster zien wat er gebeurt als je Gods waarheid over je identiteit gaat omarmen.

€ 18,95

toegewijd

De persoonlijke brieven en liefdesgeschiedenis van Jim en Elisabeth Elliot. Velen kennen het bijzondere verhaal van de geweldadige dood van zendeling Jim Elliot in 1956. Ook de moed van zijn weduwe Elisabeth, zij ging een paar jaar later wonen bij de stam die haar man had vermooord.Veel minder bekend is het bijzondere verhaal hoe deze twee sterke persoonlijkheden elkaar vonden. Hun enige dochter Valerie open  de nooit eerdfer gepubli ceerde brieven en dagboekaantekeningen.

€ 24,99

online met God

Online met God voor tieners. Ben jij al online met God? Hij wacht op jouw chat-berichten. Hij wacht om je te bemoedigen en kracht te geven om te geloven dat Hij bestaat. Je zult ontdekken dat Hij op een bijzondere manier over jou denkt. Je zult je geliefd en en begrepen voelen, gewaardeerd en uniek. Is je leven niet volmaakt? Maak je verdrietigge dingen mee? God houdt nog steeds van je en Hij wil je helpen. Ontdek het zelf!

€ 14,95

overal is God

Dit boek daagt je uit om God te ontdekken in alledaagse dingen. In het Oude Testament laat God zien hoe wonderen uit de schepping, zoals een rots of een adelaar, wijzen op Zijn reddingswerk. En Jezus gebruikt een lelie, een mus en een schaap om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. De auteur beschrijft van 30 scheppingswerken de verrassende manier waarop ze iets van God laten zien. Geschikt voor persoonlijke bezinning, bijbelstudie en preekvoorbereiding.

€ 22,50 

schudden aan de psalmboom

Het boek van de psalmen is als een boom vol vruchten. Sommmige laten gemakkelijk los, andere krijg je pas te pakken als je stevig aan de stam schudt. Zitten ze eenmaal in je mandje dan blijken ze nogal verschillend van smaak. Dit boek staan vol gedichten die nu eens dicht op de huid van de psalmen zijn geschreven en zich dan weer loszingen van het origineel. Alledaags en surrealistisch, nuchter en dromerig, beklemmend en komisch, speels en soms een tikje brutaal-maar altijd toegankelijk van toon.

€ 19,95

In volle bloei

In volle bloei is meer dan een boek. Het is een beweging. Het is een verhaal van een klein zaadje dat wordt geplant, dat groeit, tot bloei komt en geweldige vruchten voortbrengt. De schrijfster weet als kleurspecialiste, modestyliste en beautyconsulente als geen ander dat vrouwen ernaar verlangen om zich mooi en geliefd te voelen. Maar er is meer. Er is ook een innerlijke kledingkast, niet alleen mooi zijn van buiten maar ook van binnen.

€ 24,95

waarom we allemaal beter zijn...

We zijn vooral goed in slechte gewoontes. Slecht Engels is de wereldtaal. Een betere wereld begint bij de kassa. Niemand wil een té slimme manager. Hoe ga je om met frenemies ? Iedere week schrijft Ben Tiggelaar in NRC over werk en leven. Over gedrag, geluk, leiderschap, ambitie, veranderen, psychologie, motivatie, zingeving en succes. Dit boek bevat 52 columns vol verrassende inzichten en praktische tips.

€ 18,95

mijn jaren met Jezus

Je vindt bijbellezen belangrijk, maar soms wil het niet zo lukken. De taal is misschien niet of weinig uitnodigend of je begrijpt niet alles even goed. In dit boek worden daarom het evangelie en de brieven van Johannes opnieuw verteld in modern Nederlands. We lezen als het ware mee in het dagboek van Johannes. Dit boek kan gebruiklt worden als dagboek, als leidraad voor bijbelstudie, voor samenlezen in het gezin of gewoon als leesboek. Tussendoor zijin achttien pagina's opgenomen met gespreksvragen als hulp voor de bijbelkring.

€ 14,90

thuiskomen

Thuiskomen, echt thuis zijn. Is dat niet iets waaar ieder mens ten diepste naar hunkert? Is dat niet wat mensen bedoelen als ze zeggen dat ze 'vrede'of 'rust' willen vinden? Is dat niet wat Augustinus bedoelde toen hij schreef: Rusteloos blijft ons hart tot dat het zijn rust vindt in U?  Ricko Vermeer groeit op in een gelovig nest. Trouwde, kreeg haar eigen gezin. Ogenschijnlijk was alles keurig in orde.Maar op een lenteochten doet God haar ogen open voor de wereled om haar heen: ze ziet de gejaagdheid van de mensen, de leegte, de verwarring en de hunkering......  Er ontstaat een nieuwe ontdekkingsreis, een geestelijke ontdekkingsreis voor haarzelf. Thuiskomen is het verhaal van God, Die ogen wil openen voor Zijn genade, Zijn Zoon en Zijn perspectief op het leven.

€ 16,50

 

lichtval

Een memoir. Wat doet een aaneenschakeling van traumatische ervaringen met je? De schrijver gaat terug tot in zijn kindertijd. Al vroeg overleed zijn vader waarna hij en zijn broer bij hun verbaal en fysiek geweldadige moeder wonen. Toch was zij ook Godvrezend. Zoals hij het zelf omschrijft: "Wij ademden religie". Wat gebeurt er met een verwonde puberziel als een moeder een gelofte doet die een vloek wordt?

€ 22,50

een licht op de berg

Een boek voor liefhebbers van Bijbelse en historische fictie. In Israël heerst relatieve vrede maar Moriah moet haar eigen vrede nog weten te vinden. Ze heeft zich de laatste zeven jaar verscholen achter een sluier. Achter die sluier zit het brandmek van de Kanaänitische goden. Haar vader vindt een weduwnaar die een moeder zoekt voor zijn tweelingzonen. De kennismaking gaat vreselijk mis en Moriah moet vluchten voor haar leven.......... 

€ 22,95

vrouwen rond de heiland

Dagboek bij de christelijke feestdagen. Het is een inspirerend dagboek bij de vieringen.Van advent tot en met pinksteren volg je vrouwen uit de Bijbel die in verbinding stonden met Jezus. Voor elke dag een korte overdenking in de voor haar bekende  spitsvondige  schrijfstijl waarin ze de lezers weet te raken.

€ 20,00

bemoedigingen voor moeders

Een boek met 180 bemoedigende hoofdstukken die je kunnen aansporen om zelf de Bijbel te openen en Gods woord leidraad te laten zijn in je leven. Naast bemoedigen willen ze je ook aanmoedigen, vertoosten, opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde en uit genade Gods hoge roeping zult omarmen.

€ 24,99 

bijbels bidden voor je kinderen

In dit boek zijn meer dan 200 bijbelgedeelten omgezet in gebed voor kinderen. Er worden woorden gegeven aan het diepste verlangen van ons hart, namelijk dat al onze kinderen hun hoop op God zullen stellen. Je kunt de gebeden nabidden of gebruiken als springplank voor je eigen hartelijk en persoonlijk gebrd voor  kinderen. Ook staan er veel prachtige citaten in die bemoedigen en aanzetten tot nadenken.

€ 16,99

wij hebben het geweten

Een indrukwekkende roman die ons dwingt de beperkingen van onze eigen blik te onderzoeken. Greta en haar gezin verhuizen aan het beging van de 2e wereldoorlog naar een huis naast Buchenwald. Ze probeert weg te kijken van wat zich daar aan gruwelen afspeelt. Haar man is een ambitieuze SS 'er. Samen weven ze een web van leugens. maar wanneer de oorlog ten einde loopt zijn hun levens voorgoed veranderd. Hoe kunen zij hun wegkijken ooit rechtvaardigen?

€ 27,99

de bijbel

Dit boek vertelt het verhaal van de Bijbel vanaf het begin in de folklore en mythen van het verre verleden tot aan de tegenwoordige status en interpretatie daarvan.Het omschrijft het ontstaan, de overlevering en verspreiding van de Bijbel en legt uit hoe hij is gelezen en gebruikt vanaf de oudheid tot heden. De schrijver, John Barton hield zich als hoogleraar bezig met de intrepretatie van de heilige geschriften. Hij dient sinds 1973 als priester in dee Anglicaanse kerk.

€ 59,99

Onlusten

Onlusten is een geniale roman waarin elke gebeurtenis verwijst naar de troebele verhouding van Ierland en Engeland, die door de Brexit weer heel actueel zijn. De schijver J.G.Farell gebruikt een hotel en zijn bewoners op een briljante manier als symbolen voor het instortende Britse wereldrijk.

€ 24,99

pappa's rouwen ook

In dit boek vertellen twaalf vaders het kwetsbare en moedige verhaal over hoe ze zijn omgegaan met het verlies om hun overleden kind(eren). Wat gebeurt er? Welke invloed heeft rouw op hun eigen leven, emoties, huweijk, gezinsleven en omgeving. Je krijgt een uniek inkijkje in het rouwende vaderhart. De verhalen worden in- en uitgeleid door Jacob van Wielink, rouwconsulent en leiderschapscoach.

€ 24,95 

genadeloos goed

De theorie van genade kennen we allemaal: God heeft ons zo lief, dat Hij ons in Christus onze zonden vergeeft. Maar wat doet dat me je? Hoe kan je van deze genade leren leven? Een veel gestelde vraag. Want je leven verandert pas als die genade dagelijks praktijk voor je wordt.. Soms kunnen voor jou gevoel goede ervaringen je geloof in de weg zitten. Hoe kun je hier op een gezonde manier mee om gaan zodat je leert hoe je die fantastiche genade van God echt kunt beleven en uitleven.

€ 17,90